25.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ELMECH/NCBR/2017/01 z dnia 25.09.2017 na zakup usług badawczych

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytania ofertowe.

Więcej

25.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ELMECH/NCBR/2017/03 z dnia 25.09.2017 na wybór osoby na stanowisko: Konstruktor

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytania ofertowe.

Więcej

25.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ELMECH/NCBR/2017/02 z dnia 25.09.2017 na wybór osoby na stanowisko: Kierownik Projektu B+R

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytania ofertowe.

Więcej

ase new
17.03.2017

Rozszerzenie grupy ASE o firmę produkcyjną C&T Elmech

Z dniem 16 marca 2017 r. do Grupy ASE dołączyła firma produkcyjna C&T Elmech, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i realizacji dostaw systemów zasilania gwarantowanego oraz urządzeń do poprawy jakości energii dla każdego segmentu rynku. Automatic Systems Engineering (ASE) to polski lider rozwiązań inżynierskich w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, który działa już na rynku od ponad […]

Więcej