Falowniki napędowe średnich mocy serii FPDN

Falowniki średnich mocy serii FPDN są urządzeniami energoelektronicznymi wykonanymi w technice tranzystorowej IGBT ze sterowaniem wektorowym lub skalarnym, przeznaczonymi do zasilania silników asynchronicznych i częstotliwościowej regulacji prędkości obrotowej z pomiarem prędkości na enkoderze. Mogą pracować w układach sterowania stosowanych w technice napędowej.

Dzięki opcji pracy równoległej istnieje możliwość łączenia wyjść kilku falowników w celu zwiększenia mocy lub budowy układów pracujących w redundancji. Falowniki w zależności od wykonania mogą być wyposażone w prostownik wejściowy, przyłącze linii DC, własną baterię, a na wejściu prostownika przełącznik źródła zasilania.

FUNKCJONALNOŚĆ I CECHY FALOWNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU STEROWANIA

STEROWANIE SKALARNE (U/F=CONST)

 • Regulacja prędkości, możliwość zadawania prędkości z zewnątrz
 • Praca rewersyjna
 • Sterowanie czasem rozruchu, czasem nawrotu, dynamiką zmian prędkości
 • Możliwość pracy z częstotliwościami powyżej 50 Hz w zakresie dopuszczalnym dla maszyn zgodnie z normą IEC 60034-1
 • Możliwość sterowania wielkością zadawaną nadrzędnie (ciśnieniem, przepływem, poziomem cieczy itp.)
 • Współpraca z filtrami pasywnymi (pomiędzy przekształtnikiem a silnikiem)
 • Funkcja kompensacji spadku napięcia na rezystancji uzwojeń stojana dla małych prędkości obrotowych

>STEROWANIE WEKTOROWE TYPU FOC (FIELD ORIENTED CONTROL)

 • Dokładna, szybka i odsprzężona regulacja strumienia i momentu maszyny
 • Moment znamionowy w bardzo szerokim zakresie obrotów
 • Zastosowanie w napędach o wysokich wymaganiach regulacyjnych prędkości przy szybkozmiennym obciążeniu
 • Praca z enkoderem (czujnikiem położenia wału)

PODSTAWOWE KONFIGURACJE FALOWNIKÓW:

 1. Falownik zasilany z linii DC
 2. Falownik z prostownikiem diodowym
 3. Falownik z prostownikiem sterowanym (możliwość hamowania ze zwrotem energii do sieci, praca czerokwadrantowa)