Falowniki napięcia serii FPS

Falowniki gwarantowanego zasilania są przeznaczone do bezprzerwowego zasilania krytycznych odbiorów w przemyśle i energetyce, pracujących w aplikacjach UPS lub napędowej, wymagających z powodów technologicznych ciągłości zasilania. Charakteryzują się wysoką stabilnością i niskim poziomem odkształceń napięcia wyjściowego, przez co mogą być również stosowane jako układy separujące krytyczne odbiory od zakłóceń sieci zasilającej. Pracują z obwodu baterii stacyjnej o napięciu 110VDC i 220VDC lub mogą stanowić całkowicie niezależne urządzenia wyposażone we własny prostownik wejściowy i baterię akumulatorów.

PRZEZNACZENIE

Falowniki serii FPS są urządzeniami energoelektronicznymi wykonanymi w technice tranzystorowej MOSFET, przetwarzającymi napięcie stałe na napięcie sinusoidalnie zmienne o wartości z przedziału 100÷240V oraz częstotliwości 50/60Hz.

Współpracują z odbiornikami jednofazowymi, które wymagają pewnego i bezprzerwowego zasilania napięciem o stabilizowanych parametrach. Posiadają wbudowaną przetwornicę DC/DC zapewniającą separację galwaniczną pomiędzy wejściem źródła napięcia stałego a wyjściem. Dzięki opcji pracy równoległej istnieje możliwość łączenia wyjść kilku falowników w celu zwiększenia mocy lub budowy układów pracujących w redundancji. Falowniki w zależności od wykonania mogą być wyposażone we wbudowany moduł bypass, który bezprzerwowo przełącza obwód zasilania odbiorników w przypadku zaniku napięcia stałego, przeciążenia, zwarcia lub uszkodzenia układu falownika. Współpracują również z zewnętrznymi łącznikami bezstykowymi STS.

FALOWNIKI ZAPEWNIAJĄ:

 • wysoką niezawodność
 • sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego synchroniczne do sieci AC
 • znikomą zawartość wyższych harmonicznych napięcia wyjściowego
 • wysoką stabilność częstotliwości napięcia wyjściowego
 • separację galwaniczną obwodów AC i DC
 • odporność na przeciążenia i zwarcia
 • sygnalizację stanów pracy (odbiory zasilone/awaria, praca z baterii/praca z obwodu bypass) oraz rejestrację alarmów

PONADTO PODSYSTEM CECHUJE SIĘ:

 • możliwością pracy równoległej z podziałem obciążenia
 • budową modułową – zabudowa w szafach 19”
 • małymi gabarytami i masą
 • pracą w systemie evolution® lub możliwością bezpośredniego podłączenia pojedynczego falownika do magistrali komunikacyjnej systemu nadrzędnego