Jakość energii Xinus®

Urządzenia serii Xinus® przeznaczone są do poprawy jakościowych parametrów energii – eliminacji wyższych harmonicznych prądu i napięcia, kompensacji mocy biernej, eliminacji zapadów i załamań komutacyjnych oraz stabilizacji napięcia, kompensacji niesymetrii obciążenia. Xinus® w wersji czteroprzewodowej pozwala również na kompensacje wyższych harmonicznych prądu w przewodzie neutralnym. Urządzenia te są stosowane w instalacjach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej, biurowcach do kompensacji odbiorów jedno- i trójfazowych.

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

 • Kompensacja selektywna odbiorów
 • Kompensacja grupowa odbiorów
 • Praca w systemach elektroenergetycznych nn i SN
 • Praca równoległa filtrów w celu skalowania mocy urządzeń
 • Praca w rozdzielnicy wielosekcyjnej
 • Praca z istniejącymi klasycznymi układami kompensacji (bateriami kondensatorów, filtrami pasywnymi, kompensatorami synchronicznymi)
 • Kompensacja lokalna i zdalna na potrzeby poprawy tg(fi) w punkcie przyłączenia zakładu

CECHY

 • Proporcjonalna kompensacja w całym zakresie mocy urządzenia
 • Kompensacja wyższych harmonicznych w całym wymaganym normami zakresie do 50h
 • Programowana strategia pracy filtra
 • Bardzo krótki czas wyznaczania parametrów kompensacji 0–60μs
 • Wysoka dynamika generacji prądów kompensujących
 • Zgodność z normami PN-EN50160, PN-EN61000-2-4
 • Zerowa emisja rippli do sieci elektroenergetycznej,
 • Wysoka sprawność
 • Komunikacja, monitoring i sterowanie z systemu nadrzędnego.

PROGRAMOWANA STRATEGIA PRACY FILTRA

 • Możliwość wyboru poziomu kompensacji harmonicznych
 • Kompensacja ciągła wszystkich harmonicznych w całym zakresie widma
 • Kompensacja ciągła wszystkich harmonicznych z wyłączeniem harmonicznych
 • Kompensacja wybranych harmonicznych
 • Kompensacja wybranych harmonicznych z ustawieniem poziomu kompensacji
 • Kompensacja proporcjonalna z wykorzystaniem istniejących w instalacji układów kompensacji
 • Praca w kilku trybach pracy filtra z określonymi priorytetami