referencje-3

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3293 W POWIDZU

– dostawa 150 stanowisk do obsługi baterii lotniczych.