referencje-5

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3294 W ŚWIDWINIE

– dostawa przetwornicy częstotliwości FPP do zasilania odbiorów
w wojskowych statkach powietrznych.