referencje-4

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 W POZNANIU

– Krzesiny – dostawa 42 stanowisk do obsługi baterii akumulatorów.