referencje-6

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1158 W ŁASKU

– dostawa przetwornicy częstotliwości FPP do zasilania odbiorów
w wojskowych statkach powietrznych.