referencje-2

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1907 W OPOLU

– dostawa systemu do obsługi 44 stanowisk do ładowania baterii akumulatorów.