Kontakt

Lokalizacja

SEKRETARIAT


58 682 20 32

58 682 38 70

 

DZIAŁ HANDLOWY

Wojciech Gałczyński


Kierownik działu handlowego

 604 563 743
 w.galczynski@elmech.pl

 

Marcin Motyl


Manager ds. kluczowych klientów

666 897 721
m.motyl@elmech.pl

 

Małgorzata Gąszczyk


Koordynator ds. wsparcia sprzedaży

692 784 603
m.gaszczyk@elmech.pl

 

Mieczysław Rogowski


Manager ds. kluczowych klientów

882 193 610
m.rogowski@elmech.pl

 

Mateusz Wawrzyniak


Doradca techniczno – handlowy

606 699 384
m.wawrzyniak@elmech.pl


 

 

JAKOŚĆ ENERGII

Bogdan Bałkowski


601 626 765

b.balkowski@elmech.pl

 

 

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Panfil


 

w.panfil@elmech.pl

 

 

 

DZIAŁ PRODUKCJI

Łukasz Brzyszkiewicz


 

Kierownik produkcji

881 937 010
l.brzyszkiewicz@elmech.pl

 

 

DZIAŁ PROJEKTOWY

Michał Krygier


 

Kierownik działu projektowego

734 475 013

m.krygier@elmech.pl

 

 

SERWIS

Mirosław Gzella


660 422 291 lub 660 442 292
serwis@elmech.pl