Kontakt

Lokalizacja

SEKRETARIAT


58 682 20 32

58 682 38 70

 

DZIAŁ HANDLOWY


Małgorzata Gąszczyk


Koordynator ds. wsparcia sprzedaży

692 784 603
m.gaszczyk@elmech.pl

Mateusz Wawrzyniak


Doradca techniczno – handlowy

Region Polski Północnej

606 699 384
m.wawrzyniak@elmech.pl

Mirosław Świrad


Manager ds. kluczowych klientów

Region Polski Południowej

606 304 984
m.swirad@elmech.pl


Jarosław Madurski


Doradca techniczno-handlowy

Region Polski Wschodniej

501 865 123
j.madurski@elmech.pl

Sebastian Michalec


Doradca techniczno-handlowy

Region Polski Zachodniej

666 897 721
s.michalec@elmech.pl

Mieczysław Rogowski


Manager ds. kluczowych klientów

Aplikacje wojskowe

882 193 610
m.rogowski@elmech.pl

 

Wojciech Gałczyński


Kierownik działu handlowego

 604 563 743
 w.galczynski@elmech.pl

 

 

 

JAKOŚĆ ENERGII

Bogdan Bałkowski


601 626 765

b.balkowski@elmech.pl

 

 

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Panfil


 

w.panfil@elmech.pl

 

 

 

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Jakub Roszkiewicz


 

Kierownik ds. Zaopatrzenia i Magazynu

692 408 728
j.roszkiewicz@elmech.pl

 

 

DZIAŁ PRODUKCJI

Łukasz Brzyszkiewicz


 

Kierownik produkcji

881 937 010
l.brzyszkiewicz@elmech.pl

 

 

DZIAŁ PROJEKTOWY

Michał Krygier


 

Kierownik działu projektowego

734 475 013

m.krygier@elmech.pl

 

 

SERWIS

Mirosław Gzella


660 422 291 lub 660 442 292
serwis@elmech.pl