Możliwości systemu Xillar®

 • System pozwala na ładowanie, rozładowanie, regenerację i testowanie baterii
 • Rodzaje obsługiwanych baterii: zasadowe, kwasowe (klasyczne, żelowe), AGM
 • Szeroki zakres napięć nominalnych obsługiwanych baterii
 • Praktycznie dowolna pojemność ładowanych baterii
 • Uniwersalne stanowiska pozwalające na ładowanie dowolnego rodzaju baterii
 • Kontrola parametrów baterii na bieżąco w trakcie trwania procesu
 • Pomiar napięcia baterii bezpośrednio na zaciskach (eliminacja spadków napięć na linii zasilającej)
 • Automatyczne przełączanie procesów ładowania i rozładowywania
 • Proces rozładowywania odbywa się ze zwrotem energii do sieci zasilającej AC
 • System jest odporny na zaniki napięcia zasilania (samodzielnie wznawia pracę)
 • System zapewnia bezpieczeństwo obsługiwanych baterii
 • Elementy składowe systemu są odporne na warunki środowiskowe (kwasy i zasady)
 • Możliwość późniejszej rozbudowy systemu przez dodawanie nowych urządzeń
 • System nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia personelu obsługującego (np. napięcia bezpieczne na stanowiskach ładowania)
 • Praca pod kontrolą systemu operacyjnego
 • Linux zwiększa stabilność i bezpieczeństwo informatyczne danych