Przeznaczenie

  • Zasilanie odbiorników o częstotliwości 50Hz, 60Hz, 400Hz, 500Hz
  • Zasilanie elektrycznej sieci pokładowej statków powietrznych wojskowych i cywilnych
  • Zasilanie elektrycznej sieci napięć specjalnych infrastruktury portowej, lotniskowej i obiektów Offshore