Rozdzielnice potrzeb własnych

System Gwarantowanego Zasilania Potrzeb Własnych został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodności zasilania oraz bezprzerwowej pracy urządzeń w przypadku wystąpienia zakłócenia lub zaniku napięcia w sieci zasilającej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW GWARANTOWANEGO ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

 • Energetyka zawodowa: stacje elektroenergetyczne
 • Przemysł ciężki: metalurgiczny, paliwowo-energetyczny, stoczniowy, zbrojeniowy
 • Obiekty użyteczności publicznej

SYSTEM GWARANTOWANEGO ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH W PODSTAWOWYM
WARIANCIE SKŁADA SIĘ Z:

 • Rozdzielnicy AC 400/230V
  • układ jedno-, dwu- lub wielosekcyjny,
  • dwa lub więcej źródła zasilania wraz z układami pomiaru energii
  • ochrona przeciwprzepięciowa klasy B i C
  • obwody wyjściowe jedno- i trójfazowe zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami nadprądowymi z kontrolą zadziałania
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Rozdzielnicy SZR
  • moduł automatyki umożliwiający wybór trybu pracy (rezerwa jawna lub ukryta) oraz diagramu łączeń
  • łącznik sprzęgłowy, stycznik lub wyłącznik kompaktowy
  • wyświetlacz graficzny LCD
  • komplet przycisków i przełączników do sterowania ręcznego
 • Rozdzielnicy DC 220(110)V
  • układ jedno-, dwu- lub wielosekcyjny
  • zasilacz przemysłowy ZP
  • ochrona baterii akumulatorów
   • UKT – układ kompensacji temperaturowej
   • pomiar prądu ładowania baterii
   • kontrola ciągłości obwodu bateryjnego
   • pomiar napięcia baterii
  • pomiar rezystancji doziemienia
  • układ redukcji diodowej
  • obwody wyjściowe zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi (lub wyłącznikami nadprądowym i z kontrolą zadziałania
 • Rozdzielnicy AC-GW
  • falownik FPS napięcia gwarantowanego z wbudowanym bypassem elektronicznym
  • bypass serwisowy
  • obwody wyjściowe zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami nadprądowymi z kontrolą zadziałania
  • separacja galwaniczna między obwodem
  • prądu stałego a obwodami wyjściowymi
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Rozdzielnicy bateryjnej lub stojaka bateryjnego z zestawem przyłączeniowym
  • typ i parametry baterii akumulatorów dobierane indywidualnie do zapotrzebowania na moc oraz czas podtrzymania