Nasz przeszkolony personel techniczny świadczy poniższe usługi:

  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produkowanych urządzeń
  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne dla produkowanych urządzeń
  • wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych
  • doradztwo techniczne
  • serwis urządzeń archiwalnych