UPS AC 1-fazowy – karta doboru

http://www.elmech.pl/wp-content/uploads/2017/07/UPS_AC1f_2str.pdf