Wyposażenie standardowe

  • Ciekłokrystaliczny panel sterowania i kontroli, który w sposób ciągły pokazuje prąd, napięcie oraz częstotliwość wyjściową przetwornicy, w przypadku wystąpienia alarmu informuje o rodzaju awarii
  • Klawiatura czteroprzyciskowa do nastaw i przeglądu parametrów pracy