Xillar®

Xillar® jest przeznaczony do zarządzania małymi i dużymi parkami baterii akumulatorów. Umożliwia rejestrację baterii, rejestrację procesów ładowania, analizę jej stanu technicznego i identyfikację oraz pozwala na przypisanie określonych procedur ładowania i obsługi do danej baterii. Stosowany jest do obsługi i cyklicznego ładowania baterii używanych w centrach logistycznych, bazach transportowych, baterii lotniczych i specjalnego przeznaczenia. Stosuje się go również do obsługi i ładowania baterii akumulatorów: klasycznych, AGM, żelowych, zasadowych oraz litowo-jonowych. Mogą to być baterie w monoblokach, jak i wieloogniwowe o napięciach 12V, 24V, 36V, 110V, 220V, 360V i innych oraz prądzie

ładowania do 2500A. Można dzięki niemu realizować złożone, wieloetapowe procedury ładowania, konserwacji, regeneracji i rozładowania baterii ze zwrotem energii do sieci. System umożliwia budowę rozwiązań wielostanowiskowych, do jednoczesnego ładowania wielu baterii akumulatorów. Jest w pełni skomputeryzowany, procedury obsługi baterii realizowane są w pełni automatycznie, a nadzór nad pracą systemu można sprawować lokalnie lub zdalnie.

Dodatkowo system daje możliwość wpisania w dowolnym momencie do pamięci nowych procedur, charakterystyk zgodnych z wymaganiami eksploatacyjnymi nowych baterii. System składa się z modułów prostownikowych przeznaczonych do ładownia baterii oraz z modułów falownikowych przeznaczonych do kontrolnego rozładowania baterii z oddawaniem energii do sieci elektroenergetycznej pozwalających określić rzeczywistą pojemność akumulatora, a co za tym idzie, ocenę jego przydatności do dalszej eksploatacji. Moduły prostownikowe oraz falowniki wykonane są na bazie tranzystorowej przetwornicy impulsowej i charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami dynamicznymi i wysokimi parametrami pracy w szczególności ze względu na:

  • wysoką stabilność napięcia i prądu wyjściowego
  • niskie tętnienia napięcia i prądu wyjściowego małe
  • wymiary i niewielką wagę.