25.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ELMECH/NCBR/2017/03 z dnia 25.09.2017 na wybór osoby na stanowisko: Konstruktor

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytania ofertowe.


ZAPYTANIE OFERTOWE – Konstruktor – finalne.docx
ZAPYTANIE OFERTOWE – Konstruktor – finalne.pdf