Zasilacze o prądzie do 2400A

Zasilacze dużych mocy są to rozwiązania konfigurowane z modułów zasilaczy typu ZP, pracujących równolegle z podziałem mocy, instalowanych w szafach systemu 19”. Przeznaczone są do bezpośredniego zasilania odbiorów i buforowego ładowania baterii z regulowanym prądem ładowania. W ofercie znajdują się trzy wielkości szaf, dla których w tabeli na str. 14 podano optymalne rozwiązanie o maksymalnym możliwym do uzyskania prądzie pojedynczej szafy, przy danym napięciu oraz wykorzystaniu jednego z dwóch modułów mocy.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

 • Szafa bez drzwi wykonana w stopniu ochrony IP20 z wentylacją grawitacyjną
 • Cokół
 • Wyłącznik główny od strony zasilania
 • Panel operatorski typu SmartControl®
 • Listwa zabezpieczeń sieciowych dla każdego modułu zasilacza
 • Listwa zabezpieczeń bezpiecznikowych w obu torach po stronie prądu stałego dla każdego modułu zasilacza
 • Dla wykonań o prądzie powyżej 800A stosuje się w miejsce zacisków szyny prądu stałego

OPCJE WYKONANIA:

 • Drzwi przeźroczyste z kratką wentylacyjną z filtrem powierza
 • Dodatkowy panel wentylatorów montowany na suficie szafy
 • Stycznikowy SZR na zasilaniu
 • Układ odłączania odbiorów przy Umin. (zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii)
 • UZO – układ zasilania oświetlenia awaryjnego
 • Układ redukcji diodowej

KONFIGURACJE PRACY:

 • Zasilacz
 • Praca buforowa z ograniczeniem prądu ładowania baterii
 • Praca równoległa modułów mocy z równomiernym podziałem prądu
 • Praca równoległa do czterech szaf (max 32 modułów mocy)
 • Praca redundancyjna w trybie N lub N+1
 • Praca w układzie baterii dodawczej
 • Praca z przeciwogniwem