Zasilacze prądu stałego serii ZP

Oddajemy do Państwa dyspozycji nową linię nowoczesnych zasilaczy prądu stałego charakteryzującą się wysoką mocą jednostkową w stosunku do gabarytów oraz wygodniejszym dostępem do zacisków elektrycznych, dostępnych od frontu. Są to dwie nowe jednostki mocy zasilane trójfazowo, przeznaczone do pracy w systemie 19” – pierwsza o mocy 20kW i wysokości 4U oraz druga o mocy 30kW i wysokości 6U. Wraz z jednostką mocy zasilaną jednofazowo o wysokości 2U i mocy 3kW stanowią typoszereg, na którym są oparte zasilacze kompaktowe serii Easy i Compact i na bazie których budowane są zasilacze dużych mocy w szafach systemu 19”.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone są do pracy w systemach gwarantowanego zasilania, do bezpośredniego zasilania odbiorów i buforowego ładowania baterii. Charakteryzują się następującymi cechami:

MODUŁY MOCY

 • Praca w trybie zasilacza i buforowym do współpracy z dowolnym typem baterii akumulatorów
 • Charakterystyka ładowania baterii zgodna z EUROBAT
 • Praca w różnych konfiguracjach: z baterią dodawczą, z ograniczeniem napięcia wyjściowego
 • Są odporne na zwarcie, przeciążenie, odwrotne podłączenie baterii, są też zabezpieczone przed nadnapięciem i przegrzaniem
 • Posiadają izolację galwaniczną od sieci zasilającej
 • Umożliwiają skalowanie mocy aplikacji i/lub pracą w układzie redundancji przez równoległą pracę zasilaczy z równomiernym podziałem prądu
 • Dzięki możliwości pracy szeregowej zasilaczy pozwalają na budowanie aplikacji o nominalnym napięciu do 900VDC
 • Wysoka stabilność napięcia i prądu wyjściowego
 • Wysoka niezawodność zasilaczy
 • Bogata podstawowa funkcjonalność zasilaczy
 • Możliwe jest rozszerzanie funkcjonalności przez dodanie modułów rozszerzeń systemu evolution®
 • Praca w systemie nadzoru i sterowania evolution®

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ ZASILACZY SERII ZP

 • Zadawana lub automatyczna kompensacja spadku napięcia linii kablowej DC
 • Kontrola ciągłości obwodu baterii i ograniczenia prądu ładowania baterii (wymagany czujnik prądu baterii bezpośrednio obsługiwany przez zasilacz)
 • Kontrola ładunku służąca do określania stanu baterii akumulatorów
 • Kompensacja napięcia ładowania baterii w zależności od temperatury otoczenia baterii (wymagany czujnik temperatury bezpośrednio obsługiwany przez zasilacz)
 • Zasilacze wyposażone są w dwa przekaźniki alarmowe, z czego do jednego można przypisać wybrany alarm, a drugi jest alarmem zbiorczym
 • Zasilacze generują około 20 alarmów związanych z zasilaniem od strony AC, napięciem wyjściowym DC, stanami pracy zasilacza oraz stanami wynikającymi z błędów i awarii w obwodach rozdzielni DC